ASKO - Anmälan om transportskada

Anmälan om transportskada

Om det har uppkommit en transportskada på en produkt du har tagit emot, ska nedan formulär ifyllas till avsändaren.

Vid leverans ska varje kolli ses över tillsammans med chauffören. Notera eventuella skador på produkt eller emballage i signaturfältet på fraktbrevet. Om det är en papperslös leverans ska ev. skador noteras vid signaturen på handdatorn. Bilder på skadad produkt och emballage ska kunna visas vid en anmälan om transportskada. Alla transportskador ska anmälas till Gorenje Group Nordic inom 7 arbetsdagar. GGN förbehåller sig rätten att avvisa skador om dessa krav ej uppföljs