ASKO - Flexibelt programbibliotek

Flexibelt programbibliotek

Större flexibilitet med 28 tvättprogram

Varför inte skapa ditt eget tvättprogram? Våra professionella tvättmaskiner ger dig mer flexibilitet och programalternativ än någonsin. Med hjälp av våra unika lösningar kan du skräddarsy tvättmaskinen med program som passar dina behov. Vi erbjuder dig 28 färdiga program att börja med.
Flexibla program på våra ASKO Professionella tvättmaskiner

Desinfektionsprogram

Våra professionella tvättmaskiner är utrustade med specialanpassade desinfektionsprogram som uppfyller hälsovårdsmyndigheternas stränga krav. Det uppnås med en hög elementeffekt och ett system som ser till att de valda temperaturerna uppnås och bibehålls för att garantera desinfektion.

Vårt desinfektionsprogram har en effektiv förtvätt som löser upp och tar bort alla proteiner i tvätten innan temperaturen höjs under huvudtvätten. Maskinerna kan vid behov även tvätta vid extremt höga temperaturer. Desinfektionsprogrammet uppfyller RKI:s (Robert Koch Institute, tysk hälsovårdsinstitut) standarder när DGHM-godkända (DeutscheGesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, tysk organisation för hygien och mikrobiologi) tvättmedel används. Den maximala temperaturen 40, 60, 90 ºC som nås under cykeln visas i displayen (kan stängas av). Programmen ska kombineras med särskilda tvättmedel för korrekt desinfektion.

Mopp-program

Våra mopp-prgogram är anpassade för tvätt av moppar och har en förtvätt som, tillsammans med vår unika trumkonstruktion, effektivt avlägsnar grus och småsten i mopparna och ut ur maskinen. För detta behov rekommenderar vi att våra speciella mopp-tvättmaskiner utrustas med en ventil så att man undviker pumpstopp. De 2 mopp-programmen är inställda som standard från fabrik.

Mikrofiberprogram

Tvättprogrammet har tre sköljningar med hög vattennivå i den första sköljningen för optimalt skölj resultat.

Allergiprogram

De särskilda allergiprogrammen uppfyller svenska och norska Astma & Allergi-förbundets stränga krav till sköljningar med förbättrad sköljningseffekt. Programmen är speciellt utvecklade för personer som lider av astma och allergi.