ASKO - Fördelarna med ASKO professionella torktumlare

Fördelarna med ASKO professionella torktumlare

Bekväm hantering

Bekväm hantering
Våra professionella torktumlare har en användarvänlig styrning med LCD-display, som visar programinformation på lokalt språk (kan ställas in på 12 olika språk) samt tidsindikationer.

Flexibelt programbibliotek

Flexibelt programbibliotek
Torktumlaren visar de 7 fasta automatikprogrammen och memory-funktionen memorerar det sist använda programmet i displayen. Visning av program kan definieras i servicemenyn, och restfuktighet kan ställas in på programnivå.

Värmepumpteknik

Värmepumpteknik
I kommersiella utrymmen där torktumlaren används oavbrutet kommer vår torktumlare med värmepump göra en väsentlig skillnad. Våra professionella torktumlare sparar upp till 60% på elförbrukningen i förhållande till en allmän modell.

Robust enmotorssystem

Robust enmotorssystem
För att säkerställa att remmen löper korrekt och att belastningen av de närliggande komponenter minimeras använder ASKO ett enmotorssystem (borstlös induktionsmotor) med kullagrade rullar i alla våra torktumlare. Detta sliter mindre i en redan robust motor.

Självrensande kondensorfilter

Självrensande kondensorfilter
Våra professionella torktumlare med värmepump är utrustade med ett automatiskt självrensande kondensorfiltersystem. Det fungerar genom att filtret sköljs med vatten från kondensorbehållaren som därefter pumpas tillbaka till behållaren.

SensiDry™

SensiDry™
Våra unika patenterade system SensiDry™ där samspelet mellan restfuktsensorerna och temperatursensorn gör torkresultatet jämnare och mer pålitligt. SensiDry™ mäter restfuktigheten och ser till att plaggen inte övertorkas och att programmet stoppar vid den valda torrhetsgraden.

Butterfly™ Drying

Butterfly™ Drying
Våra professionella torktumlare roterar trumman i samma riktning hela tiden. Unika valkar inne i trumman lyfter plaggen i åttor för att motverka att de klumpar sig samman - ingen onödig belastning av motorn och inget skrynkel.

Lättrengjord kondensor

Lättrengjord kondensor
Våra kondensorer sitter lättillgängligt och du når den enkelt genom att  avlägsna den nedre delen av frontpanelen och dra ut kondensorn. Rengör genom att skölja av den och sätt sedan tillbaka den.

Stort och effektivt luddfilter

Stort och effektivt luddfilter

Ett stort och effektivt luddfilter ger ökat luftflöde genom torktumlaren och säkerställer en bättre och kortare torkningsprocess. Våra luddfilter är lätta att rensa eftersom det kan lyftas ur och rensas enkelt.