ASKO - Funktioner - Torktumlare

Torktumlarfunktioner – Varsam behandling av din tvätt

Med ASKOs torktumlare behandlas din tvätt så varsamt möjligt. Under utvecklingsarbetet med våra senaste torktumlare träffade vi många användare. Genom mötena fick vi ta del av olika perspektiv, idéer och önskemål. Vi lärde oss mycket och började utveckla en ny generation torktumlare med en stor mängd förbättringar och nya lösningar. Här har vi samlat några av de vanligaste problemen och hur vi löser dem.

SensiDry

ASKO torktumlare med SensiDry känner av fukten i dina kläder
Vårt unika system SensiDry™ känner av hur lång torkningstid som behövs. Samspelet mellan temperatursensorerna ger ännu jämnare torkningsresultat som är pålitligare än vanliga sensortyper. Programmet stannar automatiskt när kläderna är torra. Auto-programmet inte bara praktiskt och lättanvänt utan sparar även energi, eftersom användningstiden anpassas efter mängden tvätt. En mindre mängd innebär en lägre energiförbrukning.

Butterfly Drying™

Skonsam torkning med Butterfly Drying™
ASKOs unika torkningssystem ButterFly™ behandlar kläderna omsorgsfullt och garanterar att torktumlaren håller länge. Våra torktumlare roterar konstant i samma riktning, så att det sker mindre slitage på maskinen medan unika valkar i trumman lyfter upp kläderna för att motverka att de klumpas samman. Det innebär minsta möjliga slitage på dina kläder och samtidigt motverkas att de skrynklas.

Varsam värmepumpstorkning

ASKO:s värmepumpstorkare är slutna system där luften cirkulerar konstant inuti torktumlaren
ASKO:s värmepumpstorkare är slutna system där luften cirkulerar konstant inuti torktumlaren och kan installeras även i små utrymmen. Luften avfuktas med hjälp av en avdunstningsfunktion, vilket betyder att lägre temperaturer kan användas i torkprocessen. Detta gör i sin tur torkningen varsammare utan att torkningskapaciteten eller effektiviteten försämras. Förutom varsammare torkning reducerar också värmepumparna risken för att kläderna ska krympa och även känsliga textilier kan torkas.

Line Concept™

Torktumlare med det lättanvända Line Concept
Line Concept™ börjar med tvättmedelsfacket till vänster och slutar med start-/stopp-/pausknappen till höger. Du börjar med att fylla på tvättmedelsfacket, sedan anger du dina önskade inställningar från vänster till höger! Line Concept™ finns på alla Pro Home™ tvättmaskiner och torktumlare.

Kid Safe™

Kid Safe™ - Barnsäkra torktumlare med barnlås

Vi har säkrat våra torktumlare så att du kan vara trygg med ditt barn i tvättstugan. Dörren till torktumlaren kan aktiveras med barnlås och den går naturligvis enkelt att trycka upp från insidan. Efter att dörren öppnats inifrån under torkning behöver tumlaren startas på nytt via menyval.

Dubbelt luddfilter

Torktumlare med effektivt luddfilter
Ludd förhindrar luftcirkulationen i torktumlaren och medför därför en högre energiförbrukning. Därför har våra torktumlare dubbla luddfilter som är särskilt effektivt. Det förhindrar att ludd ansamlas och ökar därmed maskinens livslängd.

Torkare med funktionen inställningsbar starttid

ASKO-torktumlare med funktionen fördröjd start
Välj ett program och tryck sedan på Fördröjd start. Tryck på knappen för att välja en fördröjd start på 1 till 24 timmar. Lampan bredvid knappen tänds när alternativet har valts. Tryck sedan på knappen Start. Maskinen räknar ner 1 timme i taget och startar efter den valda fördröjningen. För att avbryta Fördröjd start trycker du på knappen Stop i tre sekunder. Fördröjd start kan inte användas med Tidsinställd torkning eller Uppfriska.

LED-lampa – ljus som välkomnar dig

ASKO-torktumlare med inre LED-belysning
Alla våra Logic- och Style-torktumlare är utrustade med inre LED-belysning som ger ljus med premiumkänsla. Det är skönt att kunna se kläderna som annars lätt blir kvarglömda längst in i torktumlaren. Luckan är också upplyst vilket gör påfyllningen och tömningen ännu enklare.

Borstlös motor – hållbara motorer

ASKO-torktumlare med borstlös motor håller serviceteknikern borta
Våra torktumlare är utrustade med mycket pålitliga och tysta borstlösa motorer. Utan borsten blir det en komponent mindre som kan gå sönder, och dessutom går motorn tystare.

Vi älskar kullager

Torktumlare med kullager snurrar lättare och håller längre
Kullager är fantastiska. De gör att det snurrar lättare och håller längre, därför använder vi upp till fem stycken i våra torktumlare: en på trumaxeln, två som trumman vilar på och två kullager som stöd för motorn.

Soft Drum™

Soft Drum™ av rostfritt stål
Soft Drum™ är en lösning som har utvecklats för att förbättra luftflödet runt tvätten och därmed öka torkeffekten. De runda fördjupningarna med fasade kanter har också en dämpande effekt som reducerar utslitning av textilierna. Den nya utformningen på trumman gör torkningen ännu varsammare för både små och stora tvättar.

Multi Filter System™

Vi har utformat Multi Filter System™ för att förhindra att ludd hamnar i torktumlaren.
Inga torktumlare mår bra av ludd, som orsakar långa torktider och andra problem. Vi har utformat Multi Filter System™ för att förhindra att ludd hamnar i torktumlaren. Det är ett filtersystem med fem olika filter. På så sätt säkerställs att allt ludd och även små partiklar fångas upp innan de når torktumlarens inre delar.

Konstruerad för lång livslängd

Vår torktumlare har en solid konstruktion med en robust trumma av rostfritt stål och starka kullager. För att öka och garantera livslängden av filttätningen som tätar trumman mot ytterhöljet vilar trumman i en ASKO torktumlare på två extra stödrullar framtill med SKF-kullager. Galvaniserat stål rostar alltid förr eller senare så därför har vi valt att tillverka våra trummor i rostfritt stål. Det ger våra torktumlare längre livslängd i kombination med den slitstarka kolfria induktionsmotorn.

Spara med Auto Dry

Med AutoDry kan du själv bestämma hur torra kläderna ska vara genom att välja mellan sex olika inställningar. Därefter fastställer vårt unika Sensidry™-system den torktid som krävs. Samspelet mellan temperatursensorerna gör torkresultatet jämnare och mer pålitligt än med en konventionell sensor. Maskinen stannar automatiskt när kläderna är torra.

AutoDry är inte bara enkelt och användarvänligt – det är också energisnålt eftersom tiden justeras automatiskt i förhållande till mängden tvätt – Mindre tvättmängder innebär alltså lägre vatten- och elförbrukning.

Extra snabb torkning

Våra torktumlare är de enda på marknaden som kan anslutas till två effektsteg: 10 A eller 16 A. Vid anslutning till det högsta effektsteget ökas effekten från 2,2 kWh till 2,8 kWh, vilket reducerar torktiden för ett normalt program med ca 30 % utan att elförbrukningen ökar.