ASKO - Miljö

Miljö

Våra fabriker har alltid varit placerade mitt i naturen. Därför är det helt naturligt för oss att bevara och skydda miljön. Vi strävar hela tiden efter att hitta de mest miljövänliga lösningarna och den bästa möjliga användningen av alla resurser i produktionen av våra produkter. Vi tar hand om miljön och försöker att minimera miljöpåverkan för alla våra aktiviteter och produkter.

ASKOs fabriker har dessutom miljöcertifierats enligt ISO 14001 vilket innebär att allt utförs så miljövänligt som möjligt. Ett bra exempel på det är att alla maskindelar på över 50 gram är märkta för återvinning.

FSC-märkt papper

En viktig del av vårt miljöarbete är att vi har fattat det självklara beslutet att skriva ut våra broschyrer på FSC-märkt papper. FSC är en internationell ideell organisation för certifiering av trä- och papper. Kort sagt är FSC-märket en garanti för trä och papper som man kan köpa med gott samvete.

I en FSC-skog avverkas inte mer skog än skogen kan återskapa. Samtidigt är FSC en garanti för att djurliv och växter skyddas och att människor som arbetar i skogen garanteras utbildning, säkerhet och anständig lön.

FSC är dessutom det enda globala märkningssystemet som har brett stöd från miljöorganisationer som WWF, Greenpeace och Nepenthes, från sociala organisationer som BAT och från företag över hela världen. Under de senaste 13 åren har över 90 miljoner hektar skog i mer än 70 länder certifierats enligt FSC.

Läs mer på https://se.fsc.org/se-se