ASKO - Quality Service

Quality Service

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda och lugna som möjligt med sin ASKO-produkt, både nu och i framtiden. Av den anledningen ger vi Quality Service till alla våra kunder från den dag då de köpte sin ASKO-produkt.

Quality Service gäller för samtliga av ASKO konsumentprodukter (gäller inte professionella produkter), som har köpts efter 1. januari 2012. Efter 1. maj 2018, krävs det att brukaren registrerar sin produkt på ASKO:s hemsida för att få tillgång till denna extra förmån. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. Quality Service är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp till våra kunders förväntningar för kvalitet och service. Den består av följande:

2 års fullständig säkerhet 2 års fullständig säkerhet ASKO ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här har ASKO bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, därutöver finns ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel (reklamationsrätten).
5 års gratis reservdelar 5 års gratis reservdelar ASKO erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar. Se villkor nedan.
10 års reservdelssäkerhet 10 års reservdelssäkerhet Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din ASKO-produkt i minst 10 år från inköpsdatum.
Villkor för Quality Service

Registrera Ditt köp

För att kunna ger Er den bästa möjliga service, behöver vi några få personliga upplysningar. Det är viktigt all information skrivs in korrekt för att Quality Service ska gälla. Fyll i nedan formulär och få tillsänt ett Quality certifikat.

Quality Service certifikatet blir skickat till ovan angiven mailadress.

Ex: W4086C.W

Problem med registreringen?

Om du har problem med registreringen eller du har andra frågor i samband med registreringen, så är du välkommen att kontakta oss på Email eller telefon.

Email: kundservice@gorenjegroup.com
Telefon: 040-10 72 60,  tryck 1