Sök:
ASKO G5 Quality Service

ASKO G5 Quality Service

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig nöjda
och lugna med sin ASKO-produkt, både nu och i framtiden.
Av den anledningen ger vi G5 kvalitetsservice till alla våra
kunder från den dag då de köpte sin ASKO-produkt.
G5 kvalitetsservice ger en femårig säkerhet för att produkterna
lever upp till en bra kvalitet och service.

24 månaders total säkerhet
ASKO ger dig reklamationsrätt i 24 månader från den dag
som du köper en ASKO-produkt. Här har ASKO bevisbördan
i förhållande till gällande lagstiftning.
(Lagen föreskriver bara 12 månader; därutöver har kunden
normalt 24 månaders bevisbörda).


60 månaders gratis reservdelar
Utöver reklamationsrätten på 24 månader erbjuder ASKO
ytterligare 36 månaders gratis reservdelar vid materialfel
som konstateras vid normal användning i ett vanligt hushåll.


10 års reservdelssäkerhet
Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din
ASKO-produkt i minst 10 år från inköpsdatumet.
 


Gäller hushållsprodukter som köpts efter den 1. januari 2012