ASKO - Logo

Logo

ASKO logo

Hög upplösning

CMYK, PDF

Logotypen kan användas för tryck

Låg upplösning

RGB, jpg

Logotypen kan användas för skärm (72 dpi)

ASKO rostfritt stål

Hög upplösning

CMYK, PDF

Logotypen kan användas för tryck

ASKO ProSeries logo

Hög upplösning

CMYK, PDF

Logotypen kan användas för tryck

Låg upplösning

RGB, jpg

Logotypen kan användas för skärm  (72 dpi)