Sök:
AquaLevel

ASKO har fokus på säkerheten

När det gäller säkerhet kring diskmaskiner och vatten har ASKO flera olika lösningar som tillsammans ser till att våra maskiner inte orsakar vattenskador!

AquaSafe™
För att eliminera risken för översvämningar i köket har vi utvecklat Aquasafe ™, ett avancerat vattensäkerhetssystem som omfattar upp till 16 olika punkter som alla bidrar till att säkerställa en läckagefri diskmaskin. AquaSafe™ avbryter vattentillförseln om det tillförs mer än den fastställda vattenmängden.

Aqua Detect™ Sensor
Ett unikt sensorsystem som registrerar om maskinens inloppsventil är otät. Om inloppsventilen är otät försöker systemet upprepade gånger att stänga ventilen elektroniskt, och om detta misslyckas startar den automatiska dräneringspumpen och vattnet pumpas ut. Sensorerna upptäcker också om mängden vatten överstiger säkerhetsnivån. De spärrar vattnet och pumpar ut vattnet ur diskmaskinen tills den riktiga vattennivån har nåtts, och sedan fortsätter programmet.
Även de mest oväntade saker kan ske; exempelvis kan både sensorer och ventiler upphöra med att arbeta. Detta är orsaken till att avloppspumpen kan pumpa ut fem gånger mer vatten än inloppsventilen kan fylla på.

AquaLevel™ Sensor
Våra sensorer arbetar intelligent tillsammans för att säkerställa en optimal vattennivå i maskinen. Sensorerna registrerar när mängden vatten exakt motsvarar det program som du har valt, och rätt mängd vatten tillförs alltid, oavsett vattentrycket i dina rör. Sensorerna övervakar hela diskprocessen och avhjälper eventuella brister under programmets lopp: Om du t.ex. diskar en stor plastskål som vänds mitt i programmet Skålen fylls med vatten, och det reducerar mängden effektivt vatten i diskmaskinen. Då ser sensorerna till att maskinen omgående tillförs mer vatten för att säkerställa ett perfekt diskningsresultat. Sensorerna ser också till att diskmaskinen inte startar om inte vatten har anslutits.


Tvättmaskiner

Ingen önskar vattenskador i hemmet. Även det minsta läckage som inte upptäcks i tid kan orsaka stora problem. Vi har därför arbetat hårt för att skapa läckageskyddssystem som uppfyller myndigheters krav. Vårt avancerade AquaBlock™-system har sensorer som registrerar när vattennivån är för hög i förhållande till normalt och som ser till att pumpa ut vattnet innan det gör skada.

1) Maximal påfyllningstid
Vattennivån begränsas av en maximal påfyllningstid.

2) Vattentät botten
Tvättmaskinens botten är konstruerad med en vattentät behållare

3) Skydd mot översvämning
Om vattennivån i maskinen överstiger den normala nivån aktiveras skyddet mot översvämning.
Systemet stänger inloppsventilen och dräneringspumpen aktiveras automatiskt.

4) PEX-slangar
Tilloppsslangarna på ASKO-tvättmaskinerna är PEX-slangar som kan motstå tryck på 10 bar och 95 °C i minst 50 år.

5) Avloppspump med anti-blockeringsfunktion
Alla ASKO-tvättmaskiner är utrustade med en pump som själv försöker att avhjälpa blockerade vingar.
Om vingarna i avloppspumpen blockeras av mynt, spik, ståltråd eller liknande som typiskt kommer från fickor i byxor och jackor, ändrar pumpen rotationsriktning för att försöka avhjälpa blockeringen. Rotationsriktningen ändras upprepade gånger för att avhjälpa blockeringen. Om det inte lyckas stannar maskinen och ger ett felmeddelande.

6) Ingen gummibälg
Gummibälgen är ofta den första delen av en tvättmaskin som slits och spricker, och det orsakar många översvämmade golv och extra servicekostnader. Detta är orsaken till att ASKOs trummor är konstruerade utan gummibälg. Tack vare SmartSeal ™-lösning fäster luckan direkt till trumman utan behov av gummibälg.