Sök:

Integritetspolicy

Informationsinsamling

ASKO (ASKO Appliance Holding AB och alla företag inom samma koncern), ser integritet som en viktig del av Internetanvändandet och eftersträvar en rimlig policy för att säkerställa anonymiteten för besökare på denna hemsida. Därför är det viktigt att besökarna på ASKOs hemsida är medvetna om vilken information som registreras.

För att förbättra hemsidans kvalitet registreras IP-adress (Internetprotokoll-adress). Detta är en standardregistrering som görs för att kunna ta fram statistiska underlag exempelvis på vilka delar av hemsidan som besökts och hur lång tid besökare spenderat där. Vi registrerar också vilken typ av webbläsare och operativsystem besökaren använder sig av. Vi länkar inte IP-adresser till information som kan identifiera specifika personer.

Precis som många andra hemsidor använder sig ASKOs hemsida av en standardteknologi som kallas cookie. Cookies används för att urskilja om personen tidigare besökt hemsidan. På så vis kan de eventuella val och inställningar som besökaren gjort sparas och användas vid återkommande besök. En cookie är en mindre textremsa som en hemsida kan sända till besökarens browser. Den kan inte samla in annan information från en hårddisk, föra vidare datorvirus eller ta över en e-postadress. ASKO använder cookies för att förhöja kvaliteten på besöket, för att på ett säkert sätt spara en användares inloggningsnamn och lösenord, för att personifiera hemsidan och för att identifiera vilka delar av hemsidan som har besökts. Möjlighet finns att ställa in webbläsaren så att den informerar om när en cookie placeras (instruktioner finns i hjälpavsnittet webbläsaren). På det viset kan besökaren själv välja om han/hon vill ta emot en cookie eller inte.


Hantering av information

Det kan hända att ASKO ber besökaren att lämna ut personlig information, t ex vid registrering eller deltagande i en undersökning eller tävling på hemsidan. När besökaren överlämnar personlig information till ASKO kan det hända att vi använder denna för att få veta mer om honom/henne. Om så sker blir besökaren ombedd att acceptera detta genom att kryssa i en ruta under registreringen. Anledningen till att ASKO gör dessa registreringar är att vi vill utveckla bättre produkter och tjänster, och informera besökare om nya produkter, tjänster och erbjudanden som kan intressera dem.


E-posterbjudanden

När som helst efter att du har accepterat att ta emot e-posterbjudanden från ASKO kan du avanmäla ditt intresse. I alla e-posterbjudanden som du tar emot från ASKO finns en hänvisning till hur du tackar nej till fler utskick.


Barn

Trots att ASKOs produkter och kampanjer kan ses av barn önskar vi inte att ta emot data från barn. ASKO uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att vara delaktiga i de interaktiva aktiviteter som erbjuds på de hemsidor som deras barn besöker. Ingen information på ASKOs hemsida skall sammanställas eller sändas av besökare under 18 år utan medgivande från en förälder eller vårdnadshavare.


Uppdatering av integritetspolicy

ASKO kan när som helst ändra integritetspolicyn genom att uppdatera denna sida.