Större säkerhet med ASKO

10 års motorgaranti

ASKO vill ge dig extra säkerhet vid köp av en ny tvättmaskin och/eller torktumlare, och därför ger vi 10 års motorgaranti på både tvättmaskinens och torktumlarens kolfria induktionsmotor.

Garantivillkor för ASKOs kolfria induktionsmotor för tvättmaskiner och torktumlare:

  1. Dessa garantivillkor omfattar motordefekter på den kolfria induktionsmotorn som orsakas av material- och/eller fabrikationsfel.
  2. Garantin gäller i 10 år från inköpsdatum och garantikraven ska ställas inom garantiperioden. Köpet ska kunna dokumenteras genom uppvisning av originalkvitto. Garantin gäller endast vid kontakt med ASKOs call center och reparation som utförts av ASKOs godkända serviceverkstäder.
  3. Garantin omfattar inte defekter hos den kolfria induktionsmotorn som orsakas av felaktig användning, droppande vatten eller andra vattenskador, elektriska fel som kommer utifrån som blixtnedslag, fel i strömnätet och liknande.
  4. Garantin omfattar ny motor samt eventuella reservedelar till motorn. Garantin omfattar inte omkostnader i samband med byte av motor eller reservdelar, inklusive löne- och arbetskostnader, grundbelopp, transport- och resekostnader eller servicebesök i samband med bytet.
  5. En kolfri induktionsmotor som reparerats eller bytts ut förlänger inte garantiperioden.
  6. Andra garantier eller krav om ersättning gäller inte.

ASKO ger motorgaranti på alla nya tvättmaskiner och torktumlare med kolfri induktionsmotor som är köpta efter 01.06.2013.

Tvättmaskiner i god kvalitet med hållbar konstruktion